Acest site îşi desfăşoară activitatea sub incidenţa legislatiei comerciale din România şi respectă conţinutul reglementărilor în vigoare dupa cum urmeaza:

• Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

• Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor

• Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Definitii si Termeni

Organizator - DAMIAN ANA-MARIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA., persoana juridica, de nationalitate romana, avand sediul social in Municipiul Sibiu, Strada Victor Tordosan, Nr. 8, Judet Sibiu, avand numar de ordine in Registrul Comertului F32/748/14.09.2022, cod unic de inregistrare fiscala 46839893, telefon 0745269780, email contact: [email protected]

Utilizator – orice persoana fizica sau juridica inregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni si Conditii Generale.

Cont – sectiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Utilizatorului transmiterea solicitarii si care contine informatii despre acesta

Site – domeniul Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

Solicitare – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Organizator si Utilizator, prin care Utilizatorul transmite Organizatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a participa la evenimentele organizate prin intermediul acestuia.

Campanie – actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de Bunuri si/sau Servicii avand un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Organizator

Contract – reprezinta contractul la distanta incheiat intre Organizator si Utilizator, fara prezenta fizica simultana a Organizatorului si a Utilizatorului.

Continut

• toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

• continutul oricarui e-mail transmis Utilizatorului de catre Organizator prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

• informatii legate de produsele si/sau preturile practicate de Organizator intr-o anumita perioada;

• date referitoare la Organizator sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentele Termene si Conditii.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra produselor si/sau a promotiilor/tombolelor desfasurate de Organizator intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea Organizatorului cu referire la informatiile continute de acesta.

1. Documente contractuale

1.1. Prin inregistrarea unei solicitari pe Site, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Organizatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.

1.2. Notificarea primita de catre Utilizator, dupa efectuarea Solicitarii are rol de informare si nu reprezinta asumarea vreunei obligatii de catre Organizator. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

1.3. Pentru motive justificate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul tombolelor/ promotiilor desfasurate pe site.

2. Politica de participare Online

2.1. Accesul in vederea plasarii unei solicitari ii este permis oricarui Utilizator.

Pentru motive justificate, Organizatorul  isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Utilizatorului in vederea efectuarii unei Solicitari, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Utilizatorului pe Site, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Organizatorul. In oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul se poate adresa reprezentantilor PROECODAM SRL, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate.

2.2. Comunicarea dintre parti se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta sau prin adresele mentionate la sectiunea “contact” din Site. Organizatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale aplicabile, fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

2.3. PROECODAM SRL poate publica pe Site informatii despre produse si/sau promotii practicate de catre acesta sau de catre oricare alt tert, pentru o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil.

2.4. Toate caracteristicile/imaginile folosite pentru descrierea produselor disponibile si/sau promotiilor/ tombolelor active pe Site nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Organizatorului, ci doar informatii cu caracter general, fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru corectitudinea, integralitatea sau valabilitatea acestor informatii. De asemenea Organizatorul isi rezerva dreptul de a scoate sau inlocui produse/ promotii/ tombole, de a modifica caracteristicile, chiar si pe perioada valabilitatii catalogului.

3. Dreptul la proprietate intelectuala si industriala

3.1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a . PROECODAM SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect.

3.2. Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de Organizator, includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Organizatorului asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul scris expres al Organizatorului.

3.3. Orice Continut la care Utilizatorul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre  PROECODAM SRL si acesta, si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din PROECODAM SRL cu referire la acel Continut.

3.4. Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.

3.5. In cazul in care Organizatorul confera Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care Utilizatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea  PROECODAM SRL. pentru respectivul Utilizator sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

3.6. Niciun Continut transmis catre Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea  PROECODAM SRL si/sau al angajatului/prepusului  PROECODAM SRL care a mijlocit transferul de Continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut.

3.7. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

4. Confidentialitate

4.1.  Organizatorul va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care le furnizeaza Utilizatorul. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul Document.

4.2. Datele cu caracter personal puse la dispoziția Organizatorului sunt prelucrate în deplin acord cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

4.3. Organizatorul in calitate de operator de date cu caracter personal, în sensul Regulamentului (UE) 2016/679, prelucreaza date ale vizitatorilor, utilizatorilor și clienților săi (titularii de date), în vederea:

a) îndeplinirii obligațiilor sale contractuale (de livrare a produselor comandate) și legale (fiscale, contabile, de protecție și control);

b) în scop statistic, de reclamă, marketing și publicitate, pentru a oferi clienților și vizitatorilor o experiență comercială conform legii și standardelor practicate în industria de profil;

c) pentru a preîntâmpina sau contracara orice activitate ilegală (ex.atac cibernetic asupra site-ului Operatorului);

d) pentru a proteja drepturile și interesele Opreatorului sau ale clienților săi.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate cu privire la titlularii de date: numele și prenumele, adresa fizică de corespondență, livrare și facturare, adresa electronică (e-mail) și număr de telefon de contact (fix și mobil).

4.4. Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi gestionate și controlate de către persoanele și departamentele care asigură operațiunile comerciale, contabile și de securitate ale Operatorului.

4.5. Datele dumneavoastra cu Caracter Personal, fie stocate individual, fie ca bază de date, nu vor fi vândute sau transferate în străinătate sau altor terți (în afară de împuterniciții Operatorului).

4.6. Cu respectarea prevederilor legale incidente, Operatorul va pune datele cu caracter personal la dispoziția:

a) unor terțe persoane împuternicite să prelucreze date ale clienților/vizitatorilor, în numele și pe seama Operatorului, precum companii furnizoare de servicii de plată și servicii de securitate de date, companii;

b) autorităților cu atribuții fiscale sau de control (ex. ANAF sau ANPC).

5. Publicitate

5.1. Newsletterele sunt transmise prin intermediul partenerilor specializati si agreati de Organizator. Astfel, sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor.

5.2. In momentul in care, Utilizatorul isi creaza un Cont pe Site, are posibilitatea sa isi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Utilizatorul isi poate modifica optiunea cu privire la acordul emis catre Organizator in orice moment.

6. Raspundere

6.1. Organizatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Organizator a oricarei din obligatiile sale conform Solicitarii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor oferite.

6.2. Prin crearea si utilizarea Contului, Utilizatorul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

6.3. Prin crearea Contului si/sau utilizarea Continutului si/sau plasarea Solicitarilor, Utilizatorul accepta in mod expres si fara echivoc Termenii si conditiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data crearii Contului si/sau utilizarii continutului si/sau la data plasarii Solicitarii.

6.4. Ulterior crearii Contului utilizarea Continutului echivaleaza cu acceptarea modificarilor intervenite asupra Termenilor si Conditiilor Site-ului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Conditiilor Site-ului.

6.5. Termenii si Conditiile Site-ului pot fi modificati oricand de catre Organizator, acestia fiind opozabili Utilizatorilor de la data afisarii in Site. Acceptarea Termenilor si Conditiilor Site-ului se confirma prin bifarea checkboxului corespunzator din Site si/sau prin trimiterea Solicitarii.

7. Forta majora

7.1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

7.2.  Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

Legea aplicabila – Jurisdictia

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Clienti / Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din municipiul Sibiu.